Réinventer la Maison

Malí, Àfrica

“Réinventer la Maison” és un projecte solidari de cooperació humanitària que portem a terme juntament amb l’ONG Ajuda al Desenvolupament. Té com a objectiu proporcionar habitatge digne a les famílies desfavorides de la comuna rural d’Hombori, al nord de Mali.

Mali ocupa el penúltim lloc de l’índex de desenvolupament humà de l’ONU i tres quartes parts dels seus dotze milions d’habitants viuen amb menys d’un dòlar al dia. L’esperança de vida és de 47,8 anys.

Els anys 2010 i 2011 es va posar en marxa a Mali un nou sistema de construcció d’habitatges ràpid i econòmic: el superadobe.

Aquest sistema millora les condicions de seguretat i salubritat dels habitatges, evita esfondraments i transmissions de malalties i és una eina de formació de la població que contribueix al desenvolupament de la regió.

Informació
Rafael Jariod: rafaelccong@yahoo.es

Donacions
CC ONG Ajuda al Desenvolupament
La Caixa: 2100 0078 31 0200415499
Indicar: PROJECTE RÉINVENTER LA MAISON