Equip tècnic

XAVIER VILA

President executiu

Detallista, rigorós, estricte, escrupolós i professional. Amb dilatada experiència en el sector de la gestió de la construcció i especialment hàbil a conceptualitzar els models de gestió, passant per la capacitat d’anàlisi de les promocions immobiliàries i els procediments de construcció.

Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC, màster en Direcció d’Empreses de Construcció i diversos cursos d’especialització dins del món del project & construction management. Abans de constituir VILA ASSOCIATS va treballar en el món de la construcció (OCISA, OCP, ACS), en les fonamentacions especials (RODIO), en projectes (INYPSA) i en direcció de projectes (TABASA).

A més de ser president de VILA ASSOCIATS Management Services, SLP, és president d’URBAREA Real State, SL; president de LVG Arquitectura, SLP, i de la seva filial internacional, VASS-INT, SLU.

Detallista, rigorós, estricte, escrupolós i professional. Amb dilatada experiència en el sector de la gestió de la construcció i especialment hàbil a conceptualitzar els models de gestió, passant per la capacitat d’anàlisi de les promocions immobiliàries i els procediments de construcció.

Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC, màster en Direcció d’Empreses de Construcció i diversos cursos d’especialització dins del món del project & construction management. Abans de constituir VILA ASSOCIATS va treballar en el món de la construcció (OCISA, OCP, ACS), en les fonamentacions especials (RODIO), en projectes (INYPSA) i en direcció de projectes (TABASA).

A més de ser president de VILA ASSOCIATS Management Services, SLP, és president d’URBAREA Real State, SL; president de LVG Arquitectura, SLP, i de la seva filial internacional, VASS-INT, SLU.

Curiós, entusiasta i aventurer. Això fa que sempre estigui buscant la millora, la innovació en procediments, en materials i avenços tecnològics. L’entusiasme l’omple quan el client queda satisfet amb la feina ben feta. Continua assimilant les novetats en el camp del project management, sempre amb el sentit comú a què obliga la “realitat” de les obres i la bona gestió. La seva etapa prèvia al món de les empreses de control tècnic li ha donat un valor afegit. Contagia energia i actitud positiva als membres de l’empresa i a tots els seus col·laboradors.

Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UGR, màster en Gestió de l’Obra (FPC), i cursos en diverses matèries pròpies del sector de la gestió d’obres i doctorand en Enginyeria Costera per la Universitat de Cadis. Va treballar en la prefabricació amb formigons armats (NERVADOS, SA), com també va ser responsable d’Activitat a l’empresa BUREAU VERITAS.

Assessor BREEAM (certificat de construcció sostenible), director general d’URBAREA Real State, SL, i director tècnic de LVG Arquitectura, SLP.

A. JESÚS GONZÁLEZ

Director executiu

Curiós, entusiasta i aventurer. Això fa que sempre estigui buscant la millora, la innovació en procediments, en materials i avenços tecnològics. L’entusiasme l’omple quan el client queda satisfet amb la feina ben feta. Continua assimilant les novetats en el camp del project management, sempre amb el sentit comú a què obliga la “realitat” de les obres i la bona gestió. La seva etapa prèvia al món de les empreses de control tècnic li ha donat un valor afegit. Contagia energia i actitud positiva als membres de l’empresa i a tots els seus col·laboradors.

Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UGR, màster en Gestió de l’Obra (FPC), i cursos en diverses matèries pròpies del sector de la gestió d’obres i doctorand en Enginyeria Costera per la Universitat de Cadis. Va treballar en la prefabricació amb formigons armats (NERVADOS, SA), com també va ser responsable d’Activitat a l’empresa BUREAU VERITAS.

Assessor BREEAM (certificat de construcció sostenible), director general d’URBAREA Real State, SL, i director tècnic de LVG Arquitectura, SLP.

En l’estructura de l’equip s’integren:

ENGINYERS DE CAMINS, ARQUITECTES, TÈCNICS EN CONSTRUCCIÓ I COL·LABORADORS EXTERNS