Serveis

PROJECT MANAGEMENT

Les tasques de gestió consisteixen a conduir el procés de construcció en totes les seves fases:

Fase de conceptualització i presa de decisions
Fase de coordinació, seguiment i monitorització dels projectes
Fase de licitació i contractació
Fase de construcció
Fase de desactivació de tot el procés

CONSTRUCTION MANAGEMENT

Les tasques de construction management complementen les funcions del project management quan l’estratègia del model de gestió aconsella la contractació de les obres per rams o “lots”.

ALTRES SERVEIS

TDD (TECHNICAL DUE DILIGENCE)

ESTUDIS DE
VIABILITAT

REDACCIÓ
D’INFORMES

CONSULTORIA
I ASSESSORIA